Publicare de carte: “Teatrul din sufragerie”

În anul 2012, Graphis 122 a publicat volumul “Teatrul din sufragerie” de Jean Lorin Sterian, adresat deopotrivă publicului larg și specialiștilor, în care este analizată activitatea lorgean theatre. „Teatrul din sufragerie” este un titlu care se încadrează în domeniul antropologiei teatrale. Este prima carte a unui autor roman din această categorie, alte titluri, puține la numar, fiind traduceri. Antropologia teatrală este un domeniu al antropologiei mai puțin cunoscut, care-și propune studierea comportamentului biologic și cultural în situații teatrale. “Teatrul din sufragerie” conține, pe lângă textul integral al disertației, articole publicate de autor pe aceeasi temă în diferite publicații, cronici și impresii de pe bloguri scrise de spectatori de-a lungul timpului, afișe ale spectacolelor cât și trecerea în revistă a tuturor pieselor prezentate la lorgean theatre. Ca bonus, a fost adaugată o secțiune cât și cele mai reprezentative fotografii ale expoziției Singur Acasa, expoziție constând în obiecte aduse de spectatori la piesa Home Alone.

Proiect editorial finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.